نمایش یک نتیجه

دسته بندی ها: ,

سوییچ شبکه سیسکو WS-C3750-24FS-S

قیمت: تماس بگیرید
نمره 5.00 از 5
دسته بندی ها: ,

WS-C3560X-24P-S سوئیچ شبکه سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
نمره 5.00 از 5
دسته بندی ها: ,

WS-C3560X-48T-L سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
نمره 5.00 از 5
دسته بندی ها: ,

WS-C3560X-24T-S سوئیچ شبکه سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3560X-24P-L سوئیچ شبکه سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3560X-24T-L سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

Cisco 2851 Router روتر سیسکو

تومان2,850,000
دسته بندی ها: ,

Cisco 2821 Router روتر سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3750X-48T-S سوئیچ سیسکو

تومان17,500,000
دسته بندی ها: ,

Cisco 2901 Router روتر سیسکو

تومان3,200,000
دسته بندی ها: ,

Cisco 2911 Router روتر سیسکو

تومان3,200,000
دسته بندی ها: ,

سوییچ Hp Procurve 2810-48G

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3750X-48T-S سوئیچ سیسکو

تومان17,500,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-24TS-S1U سوئیچ سیسکو

تومان3,000,000
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-24PC-L سوئیچ سیسکو

تومان3,100,000
نمره 3.00 از 5
دسته بندی ها: ,

WS-C2960G-48TC-L سوئیچ سیسکو

تومان3,450,000 تومان3,300,000
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-48TC-L سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-24TC-L سوئیچ سیسکو

تومان1,600,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-24PS-S سوئیچ سیسکو

تومان6,500,000
دسته بندی ها: ,

Cisco 2811 Router روتر سیسکو

تومان1,250,000