نمایش یک نتیجه

دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-12S-S سوئیچ سیسکو

تومان3,200,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750-24PS-S سوئیچ سیسکو

تومان1,950,000 تومان1,800,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750-48PS-S سوئیچ سیسکو

تومان2,000,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750-24TS-S سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-48TS-S سوئیچ سیسکو

تومان4,800,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750-48TS-S سوئیچ سیسکو

تومان1,900,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3850-12S-S سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3850-24P-S سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3850-24S-S سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3850-48T-E سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

WS-C3850-48P-E سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

Cisco Switch 6509-E سوئیچ سیسکو

قیمت: تماس بگیرید
دسته بندی ها: ,

Cisco Switch 4507R سوئیچ سیسکو

تومان50,000,000
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-24TT-L سوئیچ سیسکو

تومان1,150,000
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-48TT-L سوئیچ سیسکو

تومان1,350,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-12S-E سوئیچ سیسکو

تومان3,300,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-24TS-S سوئیچ سیسکو

تومان3,100,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750-48PS-E سوئیچ سیسکو

تومان2,100,000
دسته بندی ها: ,

WS-C2960-48PST-L سوئیچ سیسکو

تومان2,400,000
دسته بندی ها: ,

WS-C3750G-24PS-E سوئیچ سیسکو

تومان4,700,000